Forum Makina
HABER MERKEZİ

Seçimlerinizi yaparak tüm haberlerimize ulaşabilirsiniz.

HABER ABONELİĞİ

Sektördeki gelişmeler, yeni ürünler ve aktivitelerle ilgili olarak bizden düzenli bilgilendirme mailleri almak için
abone olunuz.

HABERLERİMİZ
2018
İş Makinası - İnşaat sektörü ekonomik büyümenin lokomotifi oldu
İnşaat sektörü ekonomik büyümenin lokomotifi oldu

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), inşaat sektörü ve ekonomi çevrelerini ilgilendiren ekonomik ve sektörel analizini yayımladı. “Geleceğe Hazırlanmak” başlıklı analizde inşaat sektörünün bugünü ve yarını tartışılırken, ekonomi çevreleri için “Bugün küresel ekonomi olumlu seyretmektedir; ancak ileride zorluklar görünmekte ve geleceğe hazırlanmak adına kırılganlıkları azaltacak reform ajandaları önem taşımaktadır.” denildi.

Dünya ekonomisinin ve ticaretinin 2017 yılı analizi ve 2018 yılı beklentileri ile başlayan analizde, geçtiğimiz yılda küresel toparlanmanın güçlendiğine, küresel krizden bu yana ilk kez geniş çaplı ve istikrarlı bir büyümeye ulaşıldığına işaret edildi. Bu pozitif ortamda finansal koşullara yönelik beklentilerin 2018 yılında da destekleyici olacağı kaydedildi. Bu bağlamda analizde “2018 yılında gelişmiş ekonomilerin birçoğunda ekonomik iyileşmenin devam etmesi ve gelişmekte olan ekonomilere yönelik iştahın sürmesi beklenmektedir.” denildi.

Analizde yer alan bir başka önemli nokta ise önümüzdeki dönemde küresel konjoktür üzerinde belirleyici olması beklenen riskler oldu. Ekonomik risklere karşı dikkat edilmesi gerektiği belirtilen analizde “Bugün küresel ekonominin olumlu seyrediyor; ancak ileride zorluklar görünüyor ve geleceğe hazırlanmak adına kırılganlıkları azaltacak reform ajandaları önem taşımaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Türkiye ekonomisine ilişkin tespitlerde ise Türkiye ekonomisinin dünya ekonomileri arasında yüzde 6,5-7 ile en hızlı büyüyen ekonomi olduğu belirtilirken “Diğer taraftan ekonomik büyüme hızlanırken cari açık ile bütçenin artması ve enflasyondaki yükseliş trendi sürdürebilirlik bakımından soru işaretlerine yol açmaktadır. Türkiye ekonomisinde hali hazırda düşük olan tasarruf oranı dikkate alındığında, kredi genişlemesine dayalı bir büyüme performansının bütçe üzerinde baskı yaratmadan sürdürülmesinin zor olacağı belirtilmektedir.” denildi. 2018 yılının büyüme rakamlarının ise daha düşük bir ivme ile yüzde 4-5 bandında gerçekleşmesi beklendiği kaydedildi.

İnşaat sektörü büyümenin lokomotifi oldu
Türkiye’nin geçtiğimiz dönemde büyümesinin tüm sektörler tarafından desteklendiği ancak inşaat sektörünün lokomotif konumda olduğu belirtildi. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2017 üçüncü çeyrek sonu itibariyle toplam GSYH büyümesinin yüzde 7,4, inşaat sektörü büyümesinin ise 10,2 olduğu saptandı. Bu büyümenin yılın ikinci çeyreğinden itibaren kamu harcamalarının yerini alan artan yatırımlar ve özel sektör yatırımları ile sağlandığı kaydedildi. Önümüzdeki dönemde de kamu yatırımları ve kentsel dönüşüm sürecinin inşaat sektörü büyüme ivmesini desteklemeye devam edeceği öngörülürken; yüksek finansman gereksinimi bulunan altyapı projelerinin seyri açısından piyasa koşullarının (daralmalar, jeopolitik riskler, döviz kurları, faiz tarafındaki gelişmeler) önem taşıdığı vurgulandı.

Türk müteahhitlik firmalarının uluslararası pazarda üstlendiği projeler azaldı
Türk müteahhitlik firmalarının 2017 yılında uluslararası pazarda 14.7 milyar Dolar tutarında 241 proje üstlendikleri kaydedilen raporda, bu dönemde en fazla iş üstlenilen ülkeler başında yüzde 17.3’le Tanzanya’nın geldiği belirtildi. Türk firmalarının yurtdışında üstlendikleri yıllık yeni proje tutarı 2012-2015 döneminde 25-30 milyar Dolar bandına oturmuş durumdayken, 2016-2017 döneminde yurtdışında üstlenilen yeni proje tutarı 14-15 milyar ABD Doları bandına indiği belirtilen analizde şu değerlendirmeye yer verildi:

“Bu durum büyük ölçüde sektörün ana pazarlarındaki jeopolitik sorunlar ve aynı döneme denk gelen enerji fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle önceki yıllarda yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin son derece güçlü olduğu enerji ihracatçısı pazarlarda gerçekleştirilen yatırımların da ivme kaybettiği gözlenmektedir. Toplam yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin yaklaşık yüzde 35'ini oluşturan Rusya, Libya ve Irak pazarlarından doğan kaybı dengeleyebilecek yeni fırsatlar için, potansiyel pazarlar olan Sahra Altı Afrika, Hindistan, Ağustos 2017 tarihinde Türkiye'nin Sektörel Diyalog Ortağı olduğu ASEAN (Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği) Bölgesi ve Latin Amerika pazarları yakından takip edilmektedir.”

Konut sektörü desteklenmeye devam etmeli
Geçtiğimiz dönemde alınan tedbirlerin etkisiyle konut satışlarının ilk dokuz ayda yüzde 10,1 arttığı ancak son çeyrekte yüzde 6,7 gerilediği belirtildi. Yıl sonu toplam satışlarındaki artış sınırlı bir ivmeyle yüzde 5,1 olduğu saptanan analizde, “Göstergeler, geçtiğimiz yılın belirli aylarında artış gösteren talepteki canlanmanın kalıcı olamayabileceğine yönelik endişeleri artırmaktadır. Ayrıca, yurt içinde yükselen enflasyon, faiz oranları ve döviz kurları ile harcanabilir gelirde beklenen düşüşün talebi önümüzdeki dönemde de sınırlayabileceği düşünülmektedir.

2018 yılına yönelik projeksiyonlar, gayrimenkul stoku, dövizdeki dalgalanma nedeniyle tüm girdi maliyetlerinde oluşan artışın yanı sıra, aylık %1 seviyesinin üzerine çıkmış bulunan konut kredisi faizlerinin de yükseliş eğilimi dikkate alındığında, sektörün desteklenmeye devam etmesi önem arz etmektedir.” denildi.

Forum Makina
Forum Makina
Forum Makina
Forum Makina