HABER MERKEZİ

Seçimlerinizi yaparak tüm haberlerimize ulaşabilirsiniz.

HABER ABONELİĞİ

Sektördeki gelişmeler, yeni ürünler ve aktivitelerle ilgili olarak bizden düzenli bilgilendirme mailleri almak için
abone olunuz.

HABERLERİMİZ
2019
İş Makinası - Mesleki eğitim iş makinesinin kalbidir!
Mesleki eğitim iş makinesinin kalbidir!

Mesleki eğitim, iş makinesinin kalbidir!

İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Merih Özgen’in, dergimiz için kaleme aldığı mesleki eğitimleri konu alan makalesini sizlerle paylaşıyoruz.


Günümüz dünyası teknoloji ve bilgi alanında her geçen gün yeni oluşumlarla tanışmaktadır. Güncel bilgiyi takip edebilme yeteneğiyle kalifiye işgücü oluşturabilen ülkeler ise gelişmişlik seviyeleri yüksek ülkeler olarak konumlandırılmaktadır. Üretimde, bilhassa makina sanayinde hızla gelişen teknoloji ve sistem bilimlerini yalnızca bahsetmiş olduğumuz kalifiye işgücüne sahip ülkeler efektif olarak kullanabilmekte ve bu kabiliyet onları diğer toplumlar arasında ön plana çıkarmaktadır.Ekonomik kalkınmayı bir iş makinasına benzetecek olursak, kalifiye işgücünün yetiştirilmesini sağlayan mesleki eğitimin de iş makinasının kalbi olduğunu söyleyebiliriz. Bu kalbi sağlıklı beslemek, toplumun hedefleri ve iş çevrelerinin talepleri doğrultusunda bireylere belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerinin kazandırılmasından geçmektedir. İşbu nedenle, İMDER Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği olarak kardeş derneğimiz İSDER- İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği ile birlikte mesleki eğitim çalışmalarına büyük önem veriyor ve eğitim komitemizle ülke genelinde her geçen gün artan faaliyetlere imza atıyoruz.Özellikle son kullanıcılardan ve sektör temsilcilerinden aldığımız geri bildirimler, nitelikli teknik eleman yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi konusunda iş makinaları sektörünün biraz daha özel bir ilgiye ihtiyacı olduğunu ortaya koymuştur. Bu ihtiyacın giderilebilmesi için sektörün gereksinimi olan teknik eleman; endüstri meslek liseleri, meslek yüksekokulları ve üniversiteler tarafından yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Ancak hızla değişen teknoloji ve buna bağlı olarak değişmesi gereken eğitim sistemi ve materyallerinin de meslek liselerinde tam olarak uygulanamaması nedeni ile istenilen düzey ve kalitede öğrenci yetişmemektedir. Bu nedenle, firmalar işe aldıkları öğrencileri bir okul gibi tekrar eğitime tabi tutmakta ve belli bir seviyeye gelmeleri için maddi ve manevi çaba sarf etmektedirler. Bahsi geçen eğitim kurumlarının nitelikli teknik eleman yetiştirebilmesi için sivil toplum kuruluşları, endüstriyel ve ticari kurumlar ile işbirliği yapmaya ve mesleki standartlarını geliştirmeye ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaç çerçevesinde her türlü iş makinası kullanıcısı, müşteri, operatör, eğitmen, öğrenci ve sektör mensuplarına eğitim vermek, onları bilinçlendirmek ve geliştirmek amacıyla İMDER ve İSDER olarak bir adım atmaya karar verdik ve Eğitim Bakanlığı ile 56 okulu kapsayan bir “Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü” imzaladık. Sektörümüzün yeni teknolojilerini bilen ve bu teknolojiyi uygulayan nesillerin yetiştirilmesinde önemli bir gelişme olan bu protokol kapsamında ilgili okullarda her yıl çeşitli etkinlikler ve eğitimler düzenlemekteyiz. Gerek öğretmenlerimize gerekse öğrencilerimize düzenlediğimiz eğitim programlarında İMDER ve İSDER’in birbirinden kıymetli üyelerinin yadsınamaz bir desteği bulunmaktadır.Motorlu araçlar teknolojisi ile iş makinaları bölümleri için yapılan çalışmalar kapsamında üyelerimiz tarafından okullara gönderilen komponent ve yedek parçalar üzerinde öğrencilerimiz dersler görmekte ve ürünleri yakından tanımaya çalışmaktadır. Meslek lisesi öğrencilerinin motor ve iş makinası bölümlerine olan tercihlerini ve ilgilerini arttırmak amacıyla, üyelerimiz tarafından seçilen okullarda ‘’İş ve İstif Makinaları Kariyer Günleri’’ düzenlemekteyiz. Her yıl mayıs ayında özellikle 9. sınıftaki mesleki lise öğrencilerimizin bölüm seçimleri öncesinde düzenlenen Kariyer Günleri ile sektörümüze yönelmelerini sağlamaya ve iş makinaları sektörü adına farkındalık yaratmaya çalışılmaktadır. Kariyer Günleri kapsamında üye firmalarımızın temsilcileri, iş ve istif makinaları sektörünün ülke ekonomisi için önemini, genç nesillere aktarmakta ve sektördeki iş ve kariyer fırsatlarını paylaşmaktadır.Aynı zamanda üyelerimizin gerçekleştirdiği makina hibeleri ile öğrencilerimizin uygulamalı eğitimine katkıda bulunmakta ve hibe törenleri sırasındaki yarışmalarla öğrencilerimize sektörümüzü sevdirmeye ve benimsetmeye çalışmaktayız.İş makinaları sektörü, gelişen toplumlarda önem arz eden bir unsur olup; bu çok kıymetli makinaların tamiri, bakımı ve kullanımı ile ilgili bilgilerin eksiksiz olması ve iyi yetişmiş kişilerin bu sektörü daha da büyütmesi ve geliştirmesi gereklidir. Bunu sağlamak için ‘’Eğitim’’ şarttır. Eğitime verilecek en ufak desteğin ve yaratılan farkındalıkların, ileride filizlenen bir ağaç misali bizlere olumlu şekilde geri döneceğine kuvvetle inanmaktayız. Sektörümüzde gün geçtikçe büyüyen nitelikli istihdam sorununu çözmemizin yolu toplumun ve üyelerimizin verdiği destekten geçmektedir. Devlet tarafından sağlanacak destekler de bu konuda oldukça önemlidir. Mesleki ve teknik eğitimin kalitesini arttırmak amacıyla sanayi odaları ve organize sanayi bölgeleri tarafından açılan teknik kolejlerin yaygın hale gelmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Teknik olarak oldukça iyi eğitim veren ancak kuruluş masrafları yüksek bütçelerde olan bu okulların eğitim sürecini idame ettirebilmesi için desteğe ihtiyacı bulunmaktadır. Bu okullarda okuyan öğrencilerin eğitim maliyetlerinin belli bir oranı bakanlık tarafından karşılanmaktadır ancak bunun daha kapsamlı ve yeterli bir desteğe dönüştürülmesi sektörümüz için önem arz etmektedir.
MEB destekli 56 okul projesi dahilinde, öğrencilerimize verilen eğitim kalitesini arttırmak adına öğretmenlerimize de ‘’Eğiticinin Eğitimi’’ sloganıyla programlar düzenlenmektedir.

Öğretmenlerimiz, üye firmalarımızda bulunan eğitim uzmanlarından ürün üzerinde görsel ve basılı materyal aracılığıyla aldıkları güncel bilgiler sayesinde hafızalarını tazeleme şansı bulmaktadırlar.Türkiye’de belki de ilk defa bir sivil toplum kuruluşunun yapmış olduğu ‘’İş Makinaları İngilizce-Türkçe Teknik Terimler Sözlüğü’’ ile öğrencilerimize yabancı dilde destek sağlanmaya çalışılmıştır. Bu teknik terimler sözlüğüne internet sitemizde de ayrıca yer verilmiş ve bu vesile ile daha çok öğrencimize ulaşılması hedeflenmiştir.

Eğitime verdiği önemi ve desteği gelecekte daha da arttırma amacında olan İMDER’ in hedefleri arasında operatörlük bakım ve montaj uzmanlığı gibi dallarda eğitimler düzenlemek ve MEB onaylı sertifikasyon kurumu haline gelmek de bulunmaktadır. Bazı önemli eğitimlerin teknik bilgi sahibi olmayan kurum ve kuruluşlarca verilmesi sektörümüz açısından büyük bir risk oluşturmaktadır. Teknik bilgi ve deneyimini paylaşmaya hazır olan İMDER, üyelerinden aldığı güçle bu önemli sorumluluğu üstlenmeye hazırdır. Mesleki ve teknik liselerdeki iş makinaları bölümlerinin güçlenmesinde, sektörümüzün ve öğrencilerin geleceği adına değerli yatırımlar yapmamızda desteklerini bizlerden esirgemeyen Milli Eğitim Bakanlığının takdirlerini almaya çalışarak; okullarımız ile sektörümüz arasındaki bağları güçlendirmek, yapılacak her türlü çalışmaya kılavuzluk ederek ortak bir sesin oluşmasını sağlamak ve nitelikli iş gücü alanında çağa uyumlu nesiller yetiştirmeye destek vermek için İMDER olarak eğitim faaliyetlerimizi tüm hızıyla sürdürmeye devam edeceğiz.Konu ile ilgili tüm platformlarda sektörümüzü başarılı bir şekilde temsil etmemizde ve sektör çalışanlarının niteliğini daha da arttırmamız için gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde desteğini her zaman arkamızda hissettiğimiz değerli üyelerimize ve Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür ediyoruz.

Forum Makina
Forum Makina